Koniec I półrocza r. szk. 2017/2018

Terminarz imprez i uroczystości szkolnych

Terminarz imprez i uroczystości szkolnych

SP Barwice 2017/2018

 

LP

NAZWA UROCZYSTOŚCI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1.       

Sprzątanie świata.

IX 2017

S. Szymański + wych

2.       

Pasowanie na ucznia kl. I.

IX 2017

wych klas I. +SU

3.       

Dzień Edukacji Narodowej.

13.10.2017

N. Matuszak, A. Siliczak, P. Grusza, B. Anderman

4.       

Święto Niepodległości.

10.11.2017

A. Demko, N. Matuszak, M. Podsiadło, B. Anderman,

P. Grusza

5.       

Wieczór wróżb andrzejkowych.

XI 2017

SU+ N. Matuszak, P. Drożdż, K. Furman

6.       

Jasełka.

XII 2017

D. Kowalewska, M. Wus, B. Anderman, W. Lis, P. Grusza, , D. Osuch, I. Polewska,

7.       

WOŚP.

I 2018

W. Lis, S. Noga, E. Afiniec, A. Grusza, A. Żelazko

8.       

Apel wychowawczy – podsumowanie I semestru.

I 2018

E. Woldt, L. Rybińska

9.       

Dzień Babci i Dziadka.

I 2018

I. Polewska, D. Osuch, W. Lis, S. Noga, P. Grusza, A. Żelazko, M. Kozanecka

10.   

Zabawa karnawałowa.

II 2018

SU + S. Szymański

11.   

I-szy Dzień Wiosny – Święto Szkoły.

III 2018

SU + E.Woldt, S. Szymański, I. Polewska, D. Kuleta

12.   

Święto Patrona.

IV 2018

D. Kuleta, E. Woldt

13.   

Święto Flagi, Rocznica Konstytucji 3 Maja.

V 2018

A. Demko, N. Matuszak, M. Podsiadło, P. Grusza, B. Anderman

14.   

Dzień Matki.

V 2018

S. Noga, W. Lis, B. Anderman, D. Osuch, P. Grusza, A. Żelazko

15.   

Dzień Dziecka.

VI 2018

SU + S. Szymański, I. Polewska

16.   

Pasowanie uczniów kl. I. na czytelników.

VI 2018

Wych.kl. I., P. Grusza

17.   

Apel wychowawczy – podsumowanie roku szkolnego 2017/2018.

VI 2018

E.Woldt, L.Rybińska

18.   

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

VI 2018

SU+wych.klas