Ósmoklasisto!- ważne informacje dotyczące egzaminu znajdziesz w swojej zakładce.