Plan SK PCK na r.szk. 2015/2016

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK

 rok szkolny 2015/2016

opiekun Elżbieta Afiniec

 

CELE:
- szerzenie kultury zdrowotnej, promowanie zdrowego stylu życia;
- popularyzowanie zasad higieny osobistej;
- kształtowanie humanitarnych postaw wśród dzieci, gotowości niesienia pomocy innym;

- poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Lp.

Czas realizacji

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Odpowiedzialni

Uwagi

1.

Wrzesień

Wznowienie działalności koła.

Spotkanie organizacyjne koła.

Opiekun SK PCK

 

 

2.

 

Październik

 

Zebranie składek członkowskich.

Światowy Dzień Walki z Głodem.

 

Gazetka okolicznościowa.

Opiekun SK PCK

 

 Opiekun SK PCK

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

Dzień Zdrowego Śniadania.

Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.

 

Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Udział w akcji „Dzień zdrowego śniadania”.

Konkurs plastyczny "Każda kropla na wagę złota".

Gazetka okolicznościowa.   

Realizacja programu "Ratowniczek pomaga Ci pomagać".

Wychowawcy klas I-III

 

Opiekun SK PCK

Opiekun SK PCK

Opiekun  

i członkowie

SK PCK

Termin realiz.

06 XI

 

 

 

Termin

XI-VI

 

 

4.

 

Grudzień

1 grudnia - "Światowy Dzień Walki z AIDS”.

Pomagamy innym.

Pogadanki, gazetka okolicznościowa.

Zbiórka żywności i zabawek do paczek świątecznych.

Wychowawcy klas IV-VI

Opiekun SK PCK

Opiekun  

i członkowie

SK PCK

 

 

Termin

25 XI-11 XII

2015r.

 

 

5.

 

Styczeń

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 Profilaktyka stomatologiczna.

Sprzedaż ciast na terenie szkoły.

Konkurs plastyczny  „Piękny uśmiech-zdrowe ząbki".

Spotkania z higienistką stomatologiczną.

Opiekun               i członkowie SK PCK

 Opiekun SK PCK

 

 Opiekun SK PCK

 

 

 

 Termin 02 I- 30 III 2016r.

 

 

6.

 

Luty

Pierwsza pomoc.

 

Ogólnopolska akcja „Największy zbieracz  złota PCK  2016”.

Ćwiczenia  z zakresu udzielania  pierwszej pomocy.

Zbieranie nominałów 1,2, 5 groszy i nie tylko na terenie szkoły na wypoczynek dzieci  z  najuboższych rodzin.

Opiekun               i członkowie SK PCK

 

 

 

 Termin  luty 2016 - maj 2016

 

7.

    Marzec

  Zdrowe odżywianie.                         

 

Przygotowywanie pysznych kanapek z nowalijek.

Wychowawcy klas I-III

Opiekun SK PCK

 

 

8.

Kwiecień

 Światowy Dzień Zdrowia.

 Gazetka okolicznościowa "Sport to zdrowie".

Opiekun               i członkowie SK PCK

 

 

9.

 

Maj

 Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża.

31 maja - „Dzień bez papierosa”.

Gazetka okolicznościowa.

"Nie daj się wypalić"- gazetka

 

Opiekun               i członkowie SK PCK

 

 

 

10.

Czerwiec

Przygotowania  do bezpiecznych wakacji.

Pogadanki. Gazetka okolicznościowa.

Wychowawcy klas I-VI

Opiekun SK PCK