Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego

„Piękny uśmiech – zdrowe ząbki”

 

Cel konkursu:

  • Ukazanie celowości działań higieny jamy ustnej
  • Propagowanie idei prozdrowotnych
  • Kształtowanie wiedzy na temat zdrowia
  • Nauka prawidłowych wzorców od najmłodszych lat

 

Zasady konkursu:

  • Zrób zdjęcie ukazujące piękny uśmiech, zdrowe zęby, zachowania prozdrowotne mające na celu dbanie o higienę jamy ustnej.
  • Wydrukuj w formacie A4.
  • Z przodu zdjęcia umieść imię i nazwisko autora, klasę i szkołę.
  • Do zdjęcia należy dołączyć oświadczenie o zrzeczeniu się praw autorskich podpisane przez rodzica.

 

Organizator:  Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie.

 

Termin konkursu: Konkurs trwa od 20 stycznia – 1 marca 2016 roku.

 

Zarząd ufunduje nagrody za 3 miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:

- klasy I-III,

-  klasy IV-VI.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 marca 2016 roku.

                  Prace składać do opiekuna SK PCK - p. E. Afiniec