Szkoła Podstawowa im. prof. W. Szafera w Barwicach
http://spbarwice.superszkolna.pl

02 lutego 2018 13:05 | Aktualności

Projekt "Szkoła nauki, przygody, współpracy"

Gmina Barwice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:  „Szkoła nauki, przygody, współpracy”.

Celem projektu jest wsparcie 2 szkół  podstawowych (SP w Barwicach, SP w Piaskach) i gimnazjum poprzez zintegrowany system rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,  ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych; doposażenie szkół oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.

Projekt „Szkoła nauki, przygody, współpracy”  jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zdjęcia: