Aktualności

02 października 2017 08:10 | Aktualności

Burmistrz Barwic ogłasza

Burmistrz Barwic ogłasza

nabór uczestników do realizacji projektu pn: „Szkoła nauki, przygody, współpracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, OŚ VIII EDUKACJA, Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

W ramach kompleksowego programu wsparciem zostaną objęci:

- uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. prof. W. Szafera w Barwicach, Szkoły Podstawowej im. B. Krzywoustego w Piaskach oraz ZS (Gimnazjum) w Barwicach;

- nauczyciele będący pracownikami w/w placówek.

Wymagane dokumenty:

- formularz zgłoszeniowy

- kwestionariusz osobowy

- oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Regulamin projektu wraz z powyższymi dokumentami pobrać można ze stron internetowych szkół, a także u dyrekcji danej szkoły.

Dokumenty należy złożyć do dnia 24 października 2017r. w sekretariacie szkoły lub dostarczyć do Biura Projektu mieszczącego się w Szkole Podstawowej im. prof. W. Szafera w Barwicach.

Koordynator projektu:

Małgorzata Krawczyk-Figlarz

tel. 94 3736332

Przeczytano: 406 razy. Wydrukuj|Do góry