Aktualności

08 stycznia 2020 14:38 | Aktualności

INFORMACJA DLA RODZICÓW ÓSMOKLASISTÓW

Rodzice ucznia klasy ósmej mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż

do 21 stycznia 2020 r.,

pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń uczył się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przeczytano: 58 razy. Wydrukuj|Do góry