Aktualności

03 kwietnia 2020 14:34 | Aktualności

Informacja

W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 27.03.2020r. wprowadziła zmiany w Statucie Szkoły i Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania (ZWO) dotyczące m.in. oceniania uczniów.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami zamieszczonymi w w/w dokumentach- tekst ujednolicony dostępny jest w zakładce „dokumenty szkoły”.

Prosimy zwrócić uwagę na zmiany w średniej ważonej.

Przeczytano: 163 razy. Wydrukuj|Do góry